Stata Logo制度进步的办公室
征集审批表


制度进步的办公室就在这里为你开发你的筹款的想法和计划,以帮助你。它是这个办公室的职责,作为一个中央票据交换所的所有财务请求(包括现金和实物sponosorships),以私人捐助者,以保证我们避免出现多个请求相同的供体和我们遵循法律,税务和大学的其他所需的指导原则。


请填写此表格,并提交给机构推进办公室 development@scsu.edu 或传真至803-536-8742

 


 
联系信息

招标信息
            *征集的目的:


             无限制
             实物设备或服务
             设备
             奖学金/奖学金
             活动/活动赞助
             教师的支持(非本地,州或联邦赠款)                           * 行动计划:


 

制度进步的SCSU办公室| 300书院街,NE |口服盒7305 |奥兰治堡,SC 29117
主号:(803)536-8742